Metamedicin

MetamedicinMetamedicinen förklarar:

Hur en sjukdom uppkommer

De två faserna i en sjukdomsprocess

Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan

Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen

Sjukdom som en meningsfull och intelligent process


Enligt Metamedicinen finns det synkronologisk koppling mellan kropp – sinne – hjärna – omgivning. Varje del av vår hjärna relaterar till ett specifikt organ och en specifik konflikt eller trauma.


Exempel:


Det betyder att kropp och sinne kopplingen är mycket mer “bio – logiskt” organiserat än vi trott i det förflutna.


Metamedicinmodellen är ett diagnosverktyg som hjälper oss att identifiera vad som orsakar olika sjukdomar, var vi är i en sjukdomsprocess samt hjälper oss att förstå var vi är i vår egen utveckling. Vår kropp är intelligent! Varje symtom är en meningsfull och intelligent process. Genom att bli medveten om vilken konflikt som ligger bakom symtomet har vi chansen att frigöra känslorna och ta lärdom. Livet är evolution!


OBS! Metamedicin är ingen terapi – endast en analysmodell som förklarar den biologiska sjukdomsprocessen.

Huden (epidermis)

Storhjärnbarken

Förlust av kontakt - konflikt

Lungorna (alveolerna)

Hjärnstammen

Rädsla för döden - konflikt

Bröst (mjölkkörteln)

Lillhjärnan

Oros - Bråk - konflikt