Kommunikationskonsult

Seniorkonsult kommunikation
Catarina Bäckstrand

Medie- och kommunikationsvetenskap på Linnéuniversitetet med vårterminen på University of Glamorgan, Wales, Storbritannien. Under studietiden på University of Glamorgan läste jag 'Writing Practical', 'Business English', 'Storytelling' och 'Introduction to radio production', men framförallt så lärde jag mig språket ännu bättre. Åren med strategiskt informationsansvarig i Uppvidinge kommun ledde vidare till ledarskap och kommunal ledarskapsutbildning och som enhetschef för Medborgarservice i Uppvidinge kommun hade jag personal- och budgetansvar för växel/reception, kommunikation, vaktmästeri, lokalvård med mera. 


Jag arbetade till stor del med att återskapa möjligheten för kommunen som organisation att äga sin egen information, både internt och externt. Arbetet resulterade i en kommunikationsplattform.


Som seniorkonslut delar jag med mig av mina erfarenheter från tidigare kommunikationsuppdrag, hur vi tänkte vi när vi planerade kommunikationen, vilka "verktygslådor" och checklistor vi använde oss av och vilka fallgropar att passa sig för. 


Vidare har jag fortsatt att förkovra mig inom berättandets och skrivandets värld genom Muntligt berättande på Gotlands högskola, Corporate Storytelling och Kreativt skrivande på Linnéuniversitetet. Vilket hänger ihop med mitt intresse för revy och teater så som att stå på scen men även som regissör.  


Kontakt/Boka

 

Catarina Bäckstrand

Telefon: 070 603 88 33

 

E-post: catarina@entiretyab.com

 

Kontaktformulär

Catarina Bäckstrand

Seniorkonsult kommunikation