Kildenterapi

Massage och samtal


Samtal i kombination med massage gör att du blir mer medveten om vad som pågår och på så vis blir bättre på att hantera olika situationer i livet. Det är med andra ord ett viktigt stöd för dig som vill använda dina individuella kvaliteter och hitta en riktning i livet som ger en mening för just dig – helt enkelt att lära dig leva livet levandes.

Att kombinera kropp och själ, det fysiska med det psykiska, gör att du kan ta hänsyn till både kropp, känslor och tankar. När du är omedvetna om vad som skapar spänningar i kroppen kommer de ofta igen och om du till exempel spänner dig på grund av stress behöver du bli bättre på att hantera det som stressar dig för att kunna släppa spänningarna. Det är ofta gamla upplevelser och erfarenheter som skapar det sätt du hanterar och reagerar i nuet.


Massage och polaritet


Polaritetsmassage hjälper dig att skapa ökad balans mellan  kroppens olika delar och du får möjlighet till en mer psykisk helhet.

Balans mellan till exempel tankar och känslor, manligt och kvinnligt, mellan projektioner så som att se sig själv som mindre eller mer värd än andra.

Att jobba med polaritetsmassage innebär  att hjälpa dig att jobba med att våga se saker som de är och därmed börja släppa gamla mönster. Det kan vara rädsla för att inte vara omtyckt, accepterad eller för konflikter.

När  du tänker tankar eller upplever känslor som du uppfattar som jobbiga använder kroppen mycket energi för att dölja detta. Vi spelar teater och hoppas på att ingen ska komma på oss med att tänka eller känna det som vi gör just då.

Denna form av obalans påverkar på olika sätt. Vad händer till exempel när  tankar eller känslor tar överhand och dominerar?

Polaritetsmassage hjälper till med att få en ökad balans mellan tankar och känslor.

Massage och chakra


En utveckling och balansering av våra chakra är avgörande för vår livskvalité. Chakran har stor betydelse för vår utveckling och för vårt psyke. Chakran är energicentra i kroppen som är lika viktiga som våra fysiska organ eftersom en större del av kroppens psykiska energier rör sig i och igenom våra chakra. Ordet chakra kommer från Indiens uråldriga språk sanskrit och betyder ”hjul av virvlande energi”.


Varje chakra har en egen betydelse och kroppen har fler hundra chakran. Tänk på att det är din upplevelse av dina chakra som har betydelse inte en jämförelse med vad andra upplevt. Efter några behandlingar med chakramassage kommer du med all säkerhet att uppleva vad en större balans mellan dina chakran betyder för just dig.
Frigörande massage


Den frigörande massagen löser  spänningar som är svåra att nå vid vanlig massage.


Här kombinerar vi den grundläggande massagen med mjuka rörelser och töjningar som på sikt ger en ökad rörelseförmåga i lederna och hjälper till att öka förbindelsen mellan kroppens olika psykiska områden.


Det är lederna som förbinder våra olika psykiska områden i kroppen.Meditation

Är du intresserad av att stärka din personliga utveckling ytterligare med hjälp av meditation?


Kombinationen läkandemassage, meditation och samtal tar hänsyn till kropp, känslor och tankar.  Genom att meditera lär du dig att iaktta vad som sker inom dig och på så vis blir meditationen ett komplement till massage och samtal där du i ditt inre kan se och märka hur dina känslor uppstår i kroppen. Meditationstekniken stödjer och respekterar kroppens psykiska energi precis som massagen. Vägen mot inre harmoni stärks ytterligare.


Massage och psykiska strömmar


Att jobba med psykiska strömmarna i massagen handlar om att stärka medveten-heten  om vad vi tar emot och vad vi ger ut.


När vi går genom livet utan att märka vad vi ger ut och tar emot kan vi bli på dåligt humör utan att förstå varför, vi kan såra andra utan att märka det eller vi kanske håller tillbaka av rädsla för att bli svikna och på så vis lever vi ett begränsat liv istället för att leva livet levandes och i kontakt med oss själva.


Massagen ger en ökad kunskap om oss själva  och vårt sätt att vara mot andra och mot oss själva.

 

Drömmar - En väg till ditt undermedvetna


Enligt Freud är drömmar kungsvägen till vårt omedvetna. Drömmarna talar till oss genom vårt personliga symbolspråk och vi är oftast huvudperson i våra egna drömmar. Därför kan de också hjälpa oss att se på oss själva med nya ögon.

Alla drömmer 4-5 drömmar varje natt. Även du som inga minns! När vi till exempel väcks för snabbt av väckarklockan har vi svårare för att minnas vad vi drömt. Det beror på att vi skiftar 'dimension' för snabbt. Vill du börja minnas så pröva med att ligga stilla en stund innan du tänder lampan. Den stämningen du vaknar i kan leda till att du minns. Skriv ner det du kommer ihåg - även om det enbart är fragment – allt är värdefullt.


När vi förstår vår historia förstår vi vår nu-tid. Drömmar berättar om det som hänt oss - de lägger fram vår dåtid - och kan förändra vår framtid. Allt är en del av oss. De personer som dyker upp i våra drömmar har något att säga oss och de saker som dyker upp har någon del i sig som motsvarar något hos den som drömmer.


Jag hjälper dig genom att guida dig genom drömmarna så att du själv förstår vad de vill säga dig.

Drömförståelse ingår som en naturlig del i Kildenterapin. En dröm kan t ex vara en bakväg in till att förstå sig själv på ett djupare plan.

Kildenterapi