RAB- och KAM-godkänd

RAB-godkänd

RAB-godkänd innebär Registrerad Alternativ Behandlare efter Sundhedsstyrelsen i Danmarks regler. Sundhedsstyrelsen är Danmarks motsvarighet till Svenska Socialstyrelsen.



KAM-godkänd

Utbildningen är KAM-godkänd av SFKM, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin, i Sverige. KAM, Kommittén för Alternativ Medicin, som auktoriserar och kvalitetssäkrar yrkesverksamma terapeuter inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige.

Copyright © All Rights Reserved entirety ab