Produkter

Copyright © All Rights Reserved entirety ab

Produkter som som stödjer och förstärker

Här hittar du produkter som stödjer och förstärker mina tjänster.

Relaxator

 

Relaxatorn är en ”andningsnapp” som hjälper dig att förbättra din andning, reducera stress och oro, samt hjälper till att syresätta blodet.

 

Relaxatorn som andningstränare hjälper dig att andas mer rytmiskt, långsamt och avspänt. När du har den i munnen andas du in genom näsan och ut genom Relaxatorn, dvs genom munnen. På så vis hamnar luften i högre utsträckning i ditt mellangärde, vilket gör att diafragman, som är vår viktigaste andningsmuskel, jobbar som den ska. När diafragman arbetar får du ett ökat och effektivare syreupptag. Den rytmiska andningen har dessutom en positiv inverkan på ditt hjärta, eftersom hjärtats rytm följer andningsrytmen. När du förlänger utandningen ger du din kropp möjlighet att slappna av.

Utbildningsplanscher

 

Utbildningsplanscherna är för dig som gått utbildning i Kildenterapi i Sverige.

 

 

Det finns följande planscher.

 

 • Tre som tar upp kroppens olika psykiska områden, dvs hur psyket är knutet till massagen. 1. Övergripande, 2. Framsidan och 3. Baksidan.

Dessa hör ihop och är tillgänglig för dig som gått Kildens grundkurs i Healingmassage.

 

 • En som tar upp tar upp våra största chakra och dess koppling till vår kropp och vårt psyke. Dessa är tillgänglig för dig som gått steg 2, Massage och chakra.

 

Dessa planscher kommer...

 • Psykiska strömmar
 • Polarisering
 • Frigörande

 

Kunskapsshäften

 

Mina kunskapshäften innehåller det jag föreläser om plus extra material.

 

 

 

Följade häfte ligger i startgroparna:

 • Kroppen minns det du vill glömma!
 • Healing, kan det vara nått?
 • Kroppens koppling till psyket
 • Chakrans koppling till kropp och psyke
 • Drömmar - har de något att säga mig?
 • Andas - varför det?