Kildenterapi

Copyright © All Rights Reserved entirety ab

Kildenterapi - Läkande massage och samtal

Här hittar du en lite djupare beskrivning av Kildenterapin.

Massage och samtal

 

Samtal i kombination med läkande massage gör att du blir mer medveten om vad som pågår och på så vis blir bättre på att hantera olika situationer i livet. Det är med andra ord ett viktigt stöd för dig som vill använda dina individuella kvaliteter och hitta en riktning i livet som ger en mening för just dig – helt enkelt att lära dig leva livet levandes.

Att kombinera kropp och själ, det fysiska med det psykiska, gör att du kan ta hänsyn till både kropp, känslor och tankar. När du är omedvetna om vad som skapar spänningar i kroppen kommer de ofta igen och om du till exempel spänner dig på grund av stress behöver du bli bättre på att hantera det som stressar dig för att kunna släppa spänningarna. Det är ofta gamla upplevelser och erfarenheter som skapar det sätt du hanterar och reagerar i nuet.

 

Massage och polaritet

 

När jag jobbar med polaritetsmassage jobbar jag med att hjälpa dig att skapa ökad balans mellan din kropps olika delar och därigenom får du möjlighet till en mer psykisk helhet.

Till exempel balans mellan tankar och känslor, manligt och kvinnligt, mellan projektioner så som att se dig själv som mindre eller mer värd än andra.

När vi jobbar med polaritetsmassage innebär det att jag hjälper dig att jobba med att våga se saker som de är och därmed börja släppa gamla mönster. Det kan vara rädsla för att inte vara omtyckt, accepterad eller för konflikter.

De gånger du tänker tankar eller upplever känslor som du uppfattar som jobbiga använder din kropp mycket energi för att dölja dessa. Det gör den genom att få dig att spela teater och där med hoppas du på att ingen ska komma på dig med att tänka eller känna som du gör just då.

Denna form av obalans påverkar dig på olika sätt. Vad händer till exempel när dina tankar tar överhand och dominerar dig eller när du blir totalt uppfylld av dina känslor?

Polaritetsmassage hjälper dig att få en ökad balans mellan tankar och känslor.

 

 

 

 

Massage och chakra

 

En utveckling och balansering av våra chakra är avgörande för vår livskvalité. Chakran har stor betydelse för vår utveckling och för vårt psyke. Chakran är energicentra i kroppen som är lika viktiga som våra fysiska organ eftersom en större del av kroppens psykiska energier rör sig i och igenom våra chakra. Ordet chakra kommer från Indiens uråldriga språk sanskrit och betyder ”hjul av virvlande energi”.

 

Varje chakra har en egen betydelse och kroppen har fler hundra chakran. Tänk på att det är din upplevelse av dina chakra som har betydelse inte en jämförelse med vad andra upplevt. Efter några behandlingar med chakramassage kommer du att uppleva vad en större balans mellan dina chakran betyder för just dig.

Frigörande massage

 

Den frigörande massagen löser dina spänningar som är svåra att nå vid vanlig massage.

 

Här kombinerar jag den grundläggande massagen med mjuka rörelser och töjningar som på sikt ger dig en ökad rörelseförmåga i lederna och hjälper till att öka förbindelsen mellan din kropps olika psykiska områden.

 

Det är lederna som förbinder våra olika psykiska områden i kroppen.

 

 

Meditation

Är du intresserad av att stärka din personliga utveckling ytterligare med hjälp av meditation?

 

Kombinationen läkandemassage, meditation och samtal tar hänsyn till kropp, känslor och tankar. Genom att meditera lär du dig att iaktta vad som sker inom dig och på så vis blir meditationen ett komplement till massage och samtal där du i ditt inre kan se och märka hur dina känslor uppstår i kroppen. Meditationstekniken stödjer och respekterar kroppens psykiska energi precis som massagen. Vägen mot inre harmoni stärks ytterligare.

 

 

Massage och psykiska strömmar

 

När jag jobbar med de psykiska strömmarna i massagen handlar det om att hjälpa dig att stärka din medvetenhet om vad du tar emot och vad du ger ut.

 

När du går genom livet utan att märka vad du ger ut och tar emot kan du bli på dåligt humör utan att förstå varför, du kan såra andra utan att märka det eller du kanske håller tillbaka av rädsla för att bli sviken och på så vis lever du ett begränsat liv istället för att leva livet levandes och i kontakt med dig själv.

 

Du ökar din kunskap om dig själv och ditt sätt att vara mot andra och mot dig själv.

Drömmar - En väg till ditt undermedvetna

 

Enligt Freud är drömmar kungsvägen till vårt omedvetna. Drömmarna talar till oss genom vårt personliga symbolspråk och vi är oftast huvudperson i våra egna drömmar. Därför kan de också hjälpa oss att se på oss själva med nya ögon.

Alla drömmer 4-5 drömmar varje natt. Även du som inga minns! När vi till exempel väcks för snabbt av väckarklockan har vi svårare för att minnas vad vi drömt. Det beror på att vi skiftar 'dimension' för snabbt. Vill du börja minnas så pröva med att ligga stilla en stund innan du tänder lampan. Den stämningen du vaknar i kan leda till att du minns. Skriv ner det du kommer ihåg - även om det enbart är fragment – allt är värdefullt.

 

När vi förstår vår historia förstår vi vår nu-tid. Drömmar berättar om det som hänt oss - de lägger fram vår dåtid - och kan förändra vår framtid. Allt är en del av oss. De personer som dyker upp i våra drömmar har något att säga oss och de saker som dyker upp har någon del i sig som motsvarar något hos den som drömmer.

 

Jag hjälper dig genom att guida dig genom drömmarna så att du själv förstår vad de vill säga dig.

Drömförståelse ingår som en naturlig del i Kildenterapin. En dröm kan t ex vara en bakväg in till att förstå sig själv på ett djupare plan.