För företag

Copyright © All Rights Reserved entirety ab

Företag får göra avdrag för:

  • utgifter för arbetslivinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att den anställde ska kunna fortsätta sitt arbete.

 

Det vill säga att du som arbetsgivare ser att det finns ett behov och syfte med den förebyggande behandlingen och anser att du hjälper den anställde att förebygga sjukdomar.

 

  • Då får arbetsgivaren göra avdrag för personalkostnaderna
  • Då är behandlingen skattefri för den anställde

 

Enskilda företagare får dra av utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering som sjuk- och hälsovård.

 

 

 

Catarina Bäckstrand

Telefon: 070 603 88 33

 

E-post: catarina@entiretyab.com

BankGiro: 782-1804

 

org.nr: 556839-1089

 

 

 

 

 

 

Från riskgrupp till friskgrupp?

Vad kostar en sjuk medarbetare?

En sjukdag kostar minst 10 procent av månadslönen i form av produktionsbortfall, vikariekostnader, överanställningar och ökad administration för ledning eller HR. Men det är inte enbart sjukfrånvaron som kostar. Även en ineffektiv medarbetare kostar stora summor.

 

Från riskgrupp till friskgrupp

Om en medarbetare har fler än 10 sjukdagar per år är det stor risk att hen blir långvarigt sjuk. Därför ligger det stora ekonomiska vinster i att flytta medarbetare från riskgrupp till friskgrupp.

Nedan ser du två räkneexempel.

Chef med 50 000 kr i månadslön

Sjuknärvaro 8 månader, ingen åtgärd

Plikttrogen och kämpar för att hålla skenet uppe

Cirka 80 % produktiv

Lägre produktivitet, närvaro 230 000

Lägre produktivitet, frånvaro 30 000

Vikariekostnad 0

Totalt kostnad SEK 260 000

 

Administratör med 25 000 kr i månadslön

Sjuknärvaro 6 månader, ingen åtgärd

Fungerar till 70 % på jobbet

6 dagar korttidsfrånvaro utan vikarie

20 dagars frånvaro med vikarie

Vikarien 80 % produktiv

Lägre produktivitet, närvaro 120 000

Lägre produktivitet, frånvaro 20 000

Vikariekostnad 15 000

Totalt kostnad SEK 155 000

 

 

Löneexemplen ovan är hämtade från: http://www.svenska-re.se

 

 

Andningen är en av de mest kostnadseffektiva verktyg du kan jobba med!

Du och jag vet att livets pussel ibland är svårt att lägga samman till den vackra bild vi ser framför oss och kanske drömmer om.

Vi vet att det ibland är svårt att hålla i minnet att livet äger en helhet i sig självt som pockar på balans. Ditt företag eller din organisation har förmodligen människor som mår mer eller mindre bra av sitt pusslande, människor som på grund av olika saker presterar mindre, människor som jobbar fast de mår dåligt. Orsaken till medarbetares problem behöver därför inte vara arbetets eller arbetsplatsens, men kan resultera i till exempel lägre produktivitet och sämre kundbemötande.

Jag arbetar med att stötta och hjälpa företag och organisationer till en friskare, starkare och mer hållbar personalstyrka. Med det sagt påstår jag inte att det är enkelt – utan att det är värt det.